Witamy na naszej stronie

Firma świadczy profesjonalne usługi w zakresie wyceny nieruchomości i doradztwa inwestycyjnego na rynku nieruchomości. Biuro działa głównie na terenie powiatu buskiego oraz terenie województwa świętokrzyskiego.

Podstawą działalności jest wycena między innymi:

  • Nieruchomości lokalowych-lokali mieszkalnych i użytkowych.

  • Nieruchomości komercyjnych- biurowych, magazynowych, handlowo-usługowych i innych nieruchomości inwestycyjnych.

  • Budynków mieszkalnych i gospodarczych.

  • Gruntów zabudowanych i niezabudowanych.

  • Gruntów rolnych i leśnych.

  • Ograniczonych praw rzeczowych- własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, służebności i innych.

Swoje usługi świadczymy na rzecz klientów indywidualnych, biznesowych, banków i innych instytucji finansowych, urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Operaty oraz inne opracowania i ekspertyzy wykonywane są w sposób obiektywny i niezależny z zachowaniem zasady poufności i tajemnicy zawodowej oraz ochrony danych osobowych.

Wyceny nieruchomości opracowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ze standardami zawodowymi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i regułami określonymi w Kodeksie Etyki Zawodowej.

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!